Turneul ”Cupa Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis" la şah, omologat de Federatia Română de Şah

Clubul Rotary Câmpia Turzii este colaborator la ediţia a V-a a Turneului ”Cupa Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis" la şah, eveniment organizat de Clubul Rotary Alba Iulia Civitas Solis şi Asociaƫia Judeƫeană de Şah Alba.

Turneul va avea loc Sâmbătă, 18 Mai a.c., începând de la ora 10.30 la Colegiul „Alexandru Domşa” din Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 143. Turneul cuprinde 22 de secţiuni, începând de la copii de vârstă preşcolară, şi până la elevi de clasa a VIII-a, nelegitimaţi sau legitimaţi la un club de şah. Sistemul de joc: 5 runde sistem elvețian sau sistem turneu, în funcƫie de numărul de participanƫi, timpul de joc fiind de 15 minute/jucător/partidă.

La fiecare secƫiune se vor acorda trofeu pentru locul 1, medalii pentru primii 3 clasaƫi, diplome şi premii materiale pentru toƫi participanƫii. Turneul este coordonat de cunoscutul şahist român Marius Ceteraş şi este omologat la F.R.Şah pentru calculul rating FIDE la şah rapid.

Termen limită pentru înscrieri este 16 mai 2019 orele 20. Taxa de înscriere este 25 de lei. La înscriere se vor menționa numele copilului, clasa, şcoala/grădinița şi data naşterii. Validarea înscrierilor se va face în data de 18 mai în intervalul orar 10.30-11.30. Inscrierile se fac prin SMS sau prin email la: Marius Ceteraș Telefon: 0745.633805 Email:marius.ceteras@gmail.com.

Participanƫii vor prezenta la înscriere carnetul de elev sau adeverinƫă eliberată de instituƫia de învăƫământ la care studiază din care să rezulte clasa în care este înscris.

17 Mai 2019